NewTel Ltd.
Brivibas iela 97
Riga, LV-1001, Latvija

Talr.: +(371)67791214
Fakss: +(371)67791256
E-mail:info@newtel.lv

  
 

NEWTEL ir līderis Baltijā integrēto kabeļu un bezvadu tiklu risinājumos. Pamatojoties uz stabilām klientu attiecibām un teicamu tehnoloģiju, NewTel piegādā digitālas telekomunikacijas un datu pārraides sistēmas mazām - vidējām biznesa struktūram, valsts organizācijam, kompānijam, tikla operatoriem un pakalpojumu sniedzējiem. Mūsu klienti var uzlabot savu tiklu - piedāvajam visu sakot ar izmaksām atbilstošu kapacitāti un lielisku sniegumu jaunā, izdevigā abonentu servisā.

NEWTEL - viena no lielākajam telekomunikaciju kompānijam ar drošu ražosanas un IT izpētes struktūru, kas rada iespējamu veiksmīgu biznesu Baltijas telekomunikāciju tirgū.

NEWTEL pārstāv tirgu pasaules vadošos, plaša pielietojuma kabeļu un bezvadu komunikāciju sistēmu ražotajus. Mūsu klienti ir kā mazie uzņēmumi, tā arī lielākas Baltijas regiona kompānijas, valsts operatori un iestādes. NewTel ir eksklūzivais starpnieks vairākām pasaules vadošām telekomunikāciju firmam. Kompānijas darbinieki ir augsti kvalificēti, sertificēti iženieri un tehniķi, kā arī dažādu kabeļu, bezvadu pieejas sistēmu un datu pārraides planošanas un projektešānas speciālisti. Visi kompānijas vadošie speciālisti regulāri apmeklē kvalifikācijas paaugstinašanas un pieredzes apmaiņas kursus jaunakājās iestādēs un tehnoloģijas pasaulē vadošajos zinātnes centros. Gandrīz visiem tehniķiem un iekārtu instalācijas inženieriem ir augstāka tehniķa pakāpe.

Kompānjiā NEWTEL strādā kvalificēti marketinga, reklamas, loģistikas un programmēšanas speciālisti.

Kompānijai ir specializētais autotransports, tai skaitā arī unikāla mobila auto laboratorija ar 20 m garu antenas mastu, kas isteno radio izpēti jebkurā frekvenču diapazonā.

Ar iegūto praktisko pieredzi un kvalificētiem darbiniekiem - inženieriem tehnoloģiem, kompānija NEWTEL ir gatava piedāvāt IT risinājumu un servisu jebkurai kompānijai un organizācijai.


 

Home